Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtení rozhodně nuda není

 

 

V ZŠ Mohylová se snažíme děti přivést různými formami práce ke čtení knížek. V rámci projektu Čtení – nuda není si žáci 4. tříd zkouší sestavit a napsat svou první knihu – encyklopedii na volné téma. Svázané práce, které žáci tvořili pouze ve škole, pak hrdě prezentovali svým rodičům na ukázkové hodině. V knize bylo místo na hodnocení spolužáků, rodičů i učitele. Z kaž - dého žáka asi spisovatel nebude, ale na vlastní prvotinu budou zaručeně vzpomínat.

Petra Jiránková