Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Druhý cizí jazyk pro všechny žáky

 

 

Němčina, francouzština a bude-li zájem i ruština – to je „druhý“ cizí jazyk, který vedle angličtiny zavá dí jako povinný předmět s dotací 2 hodiny týdně od 6. do 9. ročníku Fakultní základní škola Mezi Školami. O zařazení druhého cizího jazyka do povinných předmětů rozhodlo Ministerstvo školství a záleží jen na škole, zařadí- li ho jako FZŠ Mezi Školami od 6. do 9. ročníku nebo třeba jen do 8. až 9. ročníku. Rodiče žáků 5. tříd FZŠ Mezi Školami se předběžně rozhodli ve většině pro němčinu, ale dostatek žáků je i pro vytvoření skupiny francouzštiny a pravděpodobně i ruštiny. Učitelé těchto 3 cizích jazyků uspořádali s žáky 5. tříd pro rodiče ukázkovou hodinu, žáci se přihlásili podle svého zájmu o cizí jazyk a rodiče je následovali. Učitelé připravili jednoduchou vyučovací jednotku, v níž většinou představili cizí jazyk, ukázali učebnice a žáci se naučili pár slovíček, básničku, písničku. Rodiče tak získali představu o metodě práce učitelů a budou mít volbu druhého cizího jazyka jednodušší.

Petr Vodsloň, ředitel školy