Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rehabilitovaní důstojníci se pravidelně scházejí

 

 

 • Od ustavující schůze Územního sdružení rehabilitovaných Praha 13 – Vojenského sdružení rehabilitovaných Armády ČR se uskutečnilo 8 veřejných schůzek rady.
   
 • Letos se dožijí 70 let naši členové: Baubín Petr a Bílek Josef; 80 let: Grossmann Stanislav, Rokos Jan, Stupka Oldřich a Štrbáň Ivan; 90 let: Řepka Vojtěch. Naším nejstarším členem je Lisý Jaromír, který oslaví 92. narozeniny. Všem blahopřeji a přeji do dalších let života pevné zdraví.
   
 • Naše řady opustili Ivan Leopold, Kostka Vladimír, Krampla Milan a Šíp Jindřich. Čest jejich památce!
   
 • Díky dohodě s odborem sociálních služeb můžeme v Lukáši využívat řadu praktických služeb, které nám usnadní život.
   
 • Naše územní organizace je iniciátorem pražské výzvy k realizaci odškodnění držitelů rehabilitačního osvědčení.
   
 • Pokud někdo z vás zjistí nějakou nepřesnost v seznamu členů, sdělte mi ji na našich schůzkách nebo na e-mail baubin@email.cz.
   
 • Další schůzky, kde se dozvíte podrobnosti k jednotlivým bodům, se uskuteční podle plánu zveřejněného ve STOPu v prosinci 2012.
  
 • Dne 4. listopadu se uskuteční členská schůze v klubovně Domu sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746.

Petr Baubín, předseda ÚzO Praha 13