Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby

  • Ne 5. 5. BÝVALÁ KOBYLISKÁ STŘELNICE. Dříve rozlehlý areál se smutně zapsal do dějin jako popraviště v době německé okupace, zvláště za tzv. Heydrichiády. Spojeno s procházkou Ďáblickým hájem ke hvězdárně (místo dálkového pohledu) a se zastavením na části Ďáblického hřbitova, kde jsou pohřbené oběti komunistického teroru, např. farář J. Toufar, Z. Mašínová i dětské oběti. Trasa cca 2 km, vhodná i pro nordic walking, vlastní hole s sebou. Začátek akce v 15.00 na zastávce tram. č. 10 Kyselova (spojení od metra C Kobylisy). Cena 100/70 Kč. Eva Sokolová

 

  • Po 27. 5. VODNÍ MLÝNY STARÉHO MĚSTA A MALÉ STRANY. Vyprávění o mlýnech a jejich významném vlivu na ekonomicko-sociální rozvoj nejen v Českém království. Začátek akce v 16.00 na Novotného lávce. Cena 100/70 Kč. Markéta Gausová Zörnerová

 

  • Čt 30. 5. POD KŘÍDLY ZLATÉHO ANDĚLA. V letošním roce si Smíchov připomíná 110. výročí povýšení na město. Při vycházce si připomeneme minulost čtvrti, která prošla vývojem od půvabného místa zahrad, vinic a klasicistních usedlostí přes bouřlivý průmyslový rozvoj v 19. století až po dnešní „city“ soustředěné kolem Nouvelova dynamického nároží u křižovatky Anděl. Podíváme se na zřejmě Brožíkovu malbu domovního znamení anděla, dnes přenesenou na docela skryté místo. Zastavíme se u secesního zámečku baronky Ringhofferové, hodnotné industriální stavby Křižík-Chaudoir, Ehrmannovy funkcionalistické synagogy, Barvitiova novorenesančního kostela sv. Václava, barokního Dientzenhoferova letohrádku, secesní tržnice a domů na nábřeží. A neopomeneme současnou architekturu, která nahradila původní zástavbu. Začátek akce v 16.45 v podloubí smíchovské synagogy (zastávka tram. č. 4, 9, 10, 16, směr do centra). Cena 100/70 Kč. PhDr. Jarmila Škochová

     

Další informace naleznete na www.praguewelcome.cz.

Vlastivědný útvar Pražské informační služby, tel. 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@pis.cz