Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZA HASÍKEM NA HRADĚ

 

Za hasiči na Pražský hrad? Ale ano, 9. stanice Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy pozvala nás, děti ze ZŠ Mohylová, na prohlídku svého pracovního zázemí, které se nalézá opravdu přímo na Hradě. Děti měly možnost zkusit si hasičské přilby, prohlédnout si vybavení jednotlivých aut a vyzkoušet, jak se v nich sedí, co je uvnitř připraveno na zásah a poslechnout si velmi zajímavé vyprávění. Jako bonus jsme dostali prohlídku Svatovítské katedrály, Vladislavského sálu a procházku Zlatou uličkou. Děti byly nadšené a odnesly si mnoho cenných informací.

Děkujeme. Jana Davidová