Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Abychom si nebyli cizí

Na základě rostoucího počtu cizinců pokračuje Praha 13 v realizaci konkrétních integračních opatření. Díky dotaci ministerstva vnitra koordinuje naše oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb rozsáhlý komplex aktivit, založených na dlouhodobé spolupráci s mateřskými a základními školami, kterým je financováno doučování dětí cizinců s jazykovým hendikepem. Projekt doplňuje spolupráce s neziskovými organizacemi, které různou formou zajišťují jazykové kurzy pro dospělé (Centrum pro integraci cizinců), vzdělávání pedagogů (META o. s.), kulturní program v mateřských školách apod.

Nedílnou součástí projektu jsou i společenské akce. Program Nejsme si cizí... v KD Mlejn například nabízí nejen kulturní zážitek, ale i příležitost potkat se s lidmi ze sousedství. V květnu probíhá standardně doučování ve školách, Centrum pro integraci cizinců pořádá každé pondělí a středu od 18 do 19.30 otevřené kurzy češtiny, ve FZŠ Trávníčkova funguje volnočasový klub Rozmanitý svět.

Dům dětí a mládeže Stodůlky pořádá od 26. května Jarní multukulturní týden, který zakončí Happening v neděli 1. června Více na www.praha13.cz v oblasti Městská část – Sociální oblast – Integrace cizinců.

Eva Kalinová, odbor sociální péče a zdravotnictví