Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Chci se zeptat – co se to staví na Velké Ohradě u autobusové zastávky Červeňanského?

Na pozemcích západně od Červeňanského ulice na Velké Ohradě vznikne centrální depozitář Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Tento stavební záměr je znám již delší dobu, představen byl i na výstavě o dějinách Prahy 13 v roce 2010. Stavební povolení bylo vydáno již v dubnu 2011, ale pak Uměleckoprůmyslové muzeum začátek stavby odložilo. V dubnu 2013 bylo stavební povolení prodlouženo a letos v dubnu byla stavba konečně zahájena. Bylo provedeno geodetické zaměření a v současné době probíhají zemní práce a prvotní archeologický výzkum.


 

Budova bude mít zajímavý tvar komolého kuželu o základně šedesát metrů, bude mít dvě podzemní a tři nadzemní podlaží. V podzemních podlažích je navrženo technické zázemí budovy, zázemí personálu a především manipulační prostory pro příjem a expedici archiválií. V nadzemních podlažích jsou umístěny sály depozitáře, sklady a dílny restaurátorů a kurátorů sbírek, studovny, kanceláře a sociální zázemí. Kromě toho by v 1. nadzemním podlaží měl být výstavní sál, kavárna a vstupní prostory s recepcí a šatnami. U objektu je navrženo 45 parkovacích stání. Předpokládá se, že hrubá stavba bude dokončena ve 4. čtvrtletí letošního roku, celá budova by mohla být hotová přibližně na jaře 2016.

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz