Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dotazníkové šetření pokračuje

V květnu pokračuje dotazníkové šetření mezi obyvateli Prahy 13. Tématem výzkumu je spokojenost obyvatel s životem v městské části a získání námětů na možná zlepšení. Šetření provádějí pověřené osoby, které se budou prokazovat identifikačním průkazem tazatele (viz obrázek). Odpovědi na krátký dotazník budou sbírány na veřejných místech i v náhodně vybraných domácnostech. Dotazník je určen pro osoby starší 15 let, je anonymní a bude sloužit výhradně k účelu analýzy spokojenosti obyvatel Prahy 13. Předem děkujeme za spolupráci a těšíme se na vaše názory a postřehy.

Martin Šmíd, odbor kancelář tajemníka