Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Letní tábor s PROSAZEM

PROSAZ, Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením, pořádá ve dnech 28. 6. – 19. 7. tábor pro zdravotně postižené děti a mládež. Bude se konat v bezbariérovém prostředí v pobytovém a rehabilitačním středisku v Líchovech u Sedlčan (okr. Příbram). Ubytování je ve dvoulůžkových pokojích. Doprava vlastní nebo společně organizovaná autobusem tam i zpět. Vyplněnou přihlášku společně s vyjádřením lékaře o zdravotním stavu dítěte zašlete nejpozději do 30. 5. na adresu: o.s. PROSAZ, Kodymova 2526, 158 00 Praha 5. Více na www.prosaz.cz nebo u Drahomíry Vojtové, tel. 777 701 419, sekretariat@prosaz.cz.