Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Od fyziky až po dějepis

Díky rozšířené výuce skupin předmětů a trpělivé a kvalitní práci s žáky jsme letos zaznamenali řadu úspěchů ve vědomostních a uměleckých soutěžích a olympiádách. Vedle výborných umístění našich žáků v matematice nás potěšilo 1. místo Jana Holoty v OK Zeměpisné olympiády, 3. místa Martina Nelsona a Tadeáše Ryšana v OK Biologické olympiády, 3. místo Martina Kodady v OK Dějepisné olympiády a 9. místo Petra Coufala v OK Fyzikální olympiády, kde se v konkurenci studentů z víceletých gymnázií stal jediným úspěšným řešitelem z žáků základních škol. V obvodním kole recitační soutěže Pražské poetické setkání porota ocenila postupem do krajského kola sourozence Lipovské. Kromě toho obdrželi cenu poroty ještě David Procházka, Šimon Otruba a Martin Volek. Isabela Lipovská zaujala i v krajském kole, ze kterého si přinesla ocenění poroty za citlivý přístup k textu.

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova