Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Různá nařízení a události II (1916)

Od 15. září 1916 byly zavedeny lístky na tuky, sádlo, máslo syrové či přepuštěné, slaninu, stolní olej a umělé omastky. Na lístky měly nárok osoby starší tří let. Děti od jednoho roku do tří dostaly jen poloviční množství a děti mladší než jeden rok nedostaly lístky vůbec. Na lístek se mělo vydávat 10 dkg tuku na týden. V prosinci 1916 byly vydány nové 50 korunové bankovky a jednokorunové bankovky namísto kovových mincí. V roce 1916 byly zavedeny dřevěné podrážky. Omezeno bylo pití piva. Osobě smělo být prodáno ½ litru piva. Mezi vášnivými ctiteli ječného moku, kteří si vždy zpívali „Kdybys nám pivečko, kdybys nám umřelo, co by tu sirotků po tobě plakalo“, nastal poplach. Bylo povoleno, aby se pivo smělo vařit z bobů. Od 2. září 1916 byly zavedeny tři bezmasé dny: pondělí, středa a pátek. Osvětlování hrobů bylo zakázáno. V listopadu byly dány do oběhu železné dvouhaléře. 26. listopadu 1916 v 9 hod. večer zemřel císař František Josef I. Nastoupil na trůn v 18 letech, zemřel v 86 letech a panoval 68 let.

Vybral Dan Novotný