Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Bude se opravdu stavět kanalizace v oblasti Pod Zličínem?

Slyšeli jsme, že by se mohla začít stavět kanalizace v oblasti Pod Zličínem. Je to opravdu reálné?

Ano, v současné chvíli už je to reálné. Kanalizaci v uvedené lokalitě řešíme už řadu let s hlavním městem Prahou, které má v gesci výstavbu infrastruktury, tedy také kanalizace, vodovodu a komunikací. Ulice Vstavačová, Pod Zličínem a Ostřicová leží v údolí Motolského potoka ve velmi složitém terénu. Vstavačová a Ostřicová jsou úzké strmé uličky, které vedou od křižovatky Jeremiášovy a Sárské (u Baumaxu) prudce dolů do údolí. Problémy zde byly také s vlastnictvím pozemků. Záměr na vybudování vodovodu a kanalizace, na který už byla vypracována projektová dokumentace, projednávalo vedení hlavního města v loňském roce. Realizace byla však tehdy pozastavena z finančních důvodů. Nyní se konečně podařilo potřebné finance zajistit. Rada hl. m. Prahy schválila na svém jednání 12. dubna vyhlášení veřejné zakázky na realizaci stavby v hodnotě 83 milionů korun (bez DPH). V rámci akce budou ve zmíněné lokalitě vybudovány splašková a dešťová kanalizace a vodovodní řady. Využita bude čerpací stanice splaškových vod, která již byla postavena v předstihu. Proběhnou také rekonstrukce komunikací a chodníků, přeložky elektrického vedení a veřejného osvětlení a výstavba opěrných zídek podél nové komunikace. V této souvislosti bych rád vyzdvihl iniciativu zástupkyně starosty Marcely Plesníkové, která je současně členkou Zastupitelstva hl. města Prahy a předsedkyní Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP.

David Vodrážka
Starosta Prahy 13