Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Fosa rozšiřuje své služby

Fosa, jakožto registrovaná sociální služba, funguje na území hl. m. Prahy již od roku 2004. Jejím posláním je usilovat o začlenění lidí se znevýhodněním zejména v důsledku zdravotního postižení do společnosti, o dosažení maximální možné míry jejich soběstačnosti a o to, aby kvalita jejich života odpovídala kvalitě života lidí bez tohoto znevýhodnění. Nyní rozšiřujeme služby i pro seniory nad 65 let, kteří bydlí v Praze a jejím blízkém okolí. Nabízíme dlouhodobou asistenci, našim klientům jsme k dispozici 24 hodin denně 365 dnů v roce. Zajistíme, aby senior měl podporu při doprovodu na úřady, k lékaři, aby mu byl asistent k dispozici v domácnosti a nápomocný s úklidem, stravováním, osobní hygienou a především pro něj byl oporou. Asistenci si lze nezávazně a bezplatně vyzkoušet. Více na www.fosaops.org.

Michal Mašek