Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Každodenní boj s nepřízní osudu

Ráda bych vás seznámila s mojí kamarádkou, která bydlí v naší městské části. Alena, dnes je jí 44 let, začala mít zdravotní problémy po ukončení střední školy. Zpočátku ji trápil třes rukou a chůze se stávala nekoordinovanou. Po narození dcerky se její zdravotní stav zhoršil a lékaři vyřkli krutou diagnózu – roztroušená skleróza. V tom čase měla ještě oporu v manželovi. Po týdnech strávených v nemocnicích ale zůstala s malou dcerkou sama. I přes veškerou snahu lékařů nic nezabíralo, nepomohla ani alternativní léčba. Dnes je Alena plně odkázána na pomoc druhých. Horní i dolní končetiny má nehybné a před dvěma roky přestala úplně mluvit. Komunikace s ní probíhá odezíráním z úst. Zvládá žít jenom s pomocí asistentů z PROSAZu, zdravotních sester a rodiny. Její jediné spojení s okolním světem je prostřednictvím počítače, který ovládá ústní myší. Každé písmenko umísťuje na plochu obrazovky výdechem. Návštěvy dvou zdravotních sester proplácí pojišťovna, ale nezbytnou pomoc asistentů si musí hradit sama. Ačkoli Alenin život není jednoduchý, je usměvavá, nehroutí se a statečně bojuje s nepřízní osudu. Její heslo je „TO DÁM!“ Alenčin životní příběh najdete na stránkách Konta Bariéry www.kontobariery.cz/Komu-pomahame/Komu-muzete-pomoci/Alena-Z.aspx, kde byl pro ni zřízen sponzorský účet. Možná to budete právě vy, kdo její „TO DÁM!“ pomůže splnit. Více o možném způsobu pomoci se dozvíte také napíšete-li na pomocproalenu@seznam.cz.

Zlata Heczková