Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Máte platné cestovní doklady?

Blíží se období letních dovolených, kdy je pro cestování do zahraničí zapotřebí platný cestovní doklad každého občana, včetně dětí. Spolu s cestovním pasem lze jako cestovní doklad použít do států Evropské unie a Schengenského prostoru i občanský průkaz. Státy, které nepatří do Evropské unie nebo do Schengenského prostoru a rovněž umožňují použít občanský průkaz jako cestovní doklad jsou Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská republika, Srbská republika a Moldavská republika.

Ministerstvo vnitra doporučuje nepoužívat k cestám občanské průkazy typu knížka, které byly vydány občanům narozeným před 1. lednem 1936 bez omezení doby platnosti, protože od jejich vydání došlo k podstatné změně podoby držitele.

O vydání občanského průkazu a cestovního pasu lze požádat pro každého občana České republiky od narození. Při podání žádosti je nutná přítomnost budoucího držitele dokladu kvůli pořízení fotografie a otisků prstů rukou (občanů starších 12 let).

O vydání cestovního pasu je možno požádat ve zkrácené lhůtě šest pracovních dnů. Správní poplatek pak činí 4 000 Kč. Občanům mladším 15 let je účtován poplatek 2 000 Kč.

V souladu se zákonem lze na základě požadavku imobilních občanů zažádat o vydání občanského průkazu a změnu trvalého pobytu i v off-line procesu v místě pobytu žadatele v rámci MČ Praha 13.

Na webových stránkách Úřadu městské části Praha 13 si můžete rezervovat návštěvu, a tím se vyhnout čekání ve frontě při vyřizování žádostí o vydání občanského průkazu či cestovního pasu. Stejně tak je možné na těchto stránkách zjistit, kdy je příslušný doklad připraven k vyzvednutí. Každý žadatel, který uvede při podání žádosti o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu číslo svého mobilního telefonu, obdrží zprávu o vyhotovení dokladu formou SMS. Děti si mohou případné čekání zkrátit v dětském koutku zřízeném v prostorách úřadu.

Darina Altmanová, odbor osobních dokladů a evidence