Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Místo, kam se budete rádi vracet

Zámecký park u zámku Průhonice je svou rozlohou 240 hektarů jedním z největších přírodně krajinářských parků v Evropě.  Založil ho v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca, od roku 2010 je pro svou umělecko-historickou a sbírkovou hodnotu Národní kulturní památkou a je na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Park stojí za vidění v každém ročním období, ale určitě neuděláte chybu, když se tam vydáte tak v polovině května. V době, kdy kvetou rododendrony a azalky (azalka je lidový název pro opadavý rododendron). Je jich tam 8 000 kusů ve více než 100 druzích a kultivarech. Za pozornost ale určitě stojí i zcela mimořádné sbírky trvalek nebo listnatých a jehličnatých domácích i cizokrajných dřevin. Těch je k vidění téměř 2 000 druhů a kultivarů. Budete-li si chtít prohlédnout celý park, počítejte s tím, že nachodíte tak 25 km.

Vybrat si ale můžete i ze tří okruhů, které jsou kratší. Součástí Průhonického parku je také botanická zahrada, která bezprostředně přiléhá. Zde se nacházejí významné sbírky pivoněk, kosatců, denivek, růží nebo leknínů. V zámku je otevřeno několik stálých expozic věnovaných historii panství a založení parku, zahradnímu umění, architektuře a botanice, které doplňují dočasné výstavy fotografií či obrazů. „Letošní novinkou pro návštěvníky je obnovené Podzámecké alpinum, které jsme zpřístupnili v dubnu,“ říká Barbora Kačmáčková z tiskového oddělení. „Současné Alpinum včetně nově rekonstruovaných částí zaujímá plochu 8 hektarů a patří mezi největší přírodní alpina v Evropě. Obnovené partie jsou osazeny původním sortimentem skalniček, trvalek a dřevin. V Růžové zahrádce bude pěstováno 900 kusů historických i novodobých kultivarů růží. Jen pro představu, v celém nově obnoveném Podzámeckém alpinu bylo vysazeno celkem 33 970 kusů rostlin. Obnova zahrnovala i stavební a technické prvky – kamenné břidlicové zdi, schodiště, instalovala se zábradlí a treláže na popínavé rostliny, přibyly i nové cesty a pěšiny, lavičky... Co obdivovat je ale na kterémkoli místě parku.“

Průhonický park navštíví ročně více než 100 tisíc lidí. Je otevřený každý den v roce (květen–září od 7.00 do 20.00). Více informací najdete na www.parkpruhonice.cz.

Eva Černá