Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NAŠE KOŘENY POHLEDEM DĚTÍ

Kde jsme se tu vzali? Odkud pochází moje rodina a nemám mezi předky třeba Eskymáky? Tyto otázky si položily děti a odpověděly na ně prostřednictvím umění. Do výtvarné soutěže řeporyjského studia Bubec se přihlásila celá řada překvapivých děl, vytvořených různými výtvarnými technikami. Galerii babyBubec zaplnily kresby, koláže, modely i filmy od malých umělců a všechny svědčí o tom, že dětská fantazie nezná hranic. Děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili.

Jitka Hvězdová