Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tradiční jazyková soutěž

Soutěž pro šikovné děti se zájmem o angličtinu se v ZŠ s RVJ Bronzová uskutečnila letos již po sedmnácté. Zúčastnilo se jí 99 žáků z 19 škol Prahy a Středočeského kraje. Vítězem je Princ Henry ze ZŠ Emy Destinnové v Praze 6. Neztratili se ani žáci naší školy. Jan Hataš obsadil 2. místo, Petr Hataš postoupil mezi 6 nejlepších do finále. Soutěž se koná od roku 2000 a prošlo jí už na devět a půl tisíce žáků 5. tříd. Záštitu nad soutěží převzal již tradičně starosta Prahy 13 David Vodrážka. Věříme, že soutěž je nejen motivujícím prvkem pro děti ke studiu angličtiny, ale i výbornou prezentací Prahy 13 a školství v našem regionu. Dalším velmi důležitým přínosem je rozvoj klíčových kompetencí žáků, posílení sebevědomí, evaluace a autoevaluace jednotlivých škol, pedagogů a žáků, zesilování motivace k výuce angličtiny a posilování zájmu o studium cizích jazyků. Velkým přínosem je z našeho hlediska i setkání s nahodilou skupinou vrstevníků a nutnost komunikace v této skupině. 

Alena Šoukalová, zástupkyně ředitele