Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dobrý den,

příchod jara opět poukázal na problém psích exkrementů v plné kráse. Exkrementy se přes zimu pomaleji rozkládají a jsou v řídké jarní trávě lépe vidět. MČ P13 každoročně investuje nemalé částky do rozvoje a revitalizace zelených ploch, které ale nelze kvůli extrémnímu znečištění psími exkrementy vůbec používat k rekreaci. Je smutné, že část majitelů psů není schopna exkrementy uklidit, i když jsou sáčky na exkrementy k dispozici na každém rohu. Chtěl bych touto cestou apelovat na zastupitele, aby už konečně začali problém psích exkrementů účinně řešit. Není možné, aby malá skupina nezodpovědných majitelů psů takto „terorizovala“ ostatní občany.

Pavel Kohout