Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Eberlova ulice

Najdete ji v jižní části Velké Ohrady, nedaleko Ohradského náměstí. Vychází jižním směrem z ulice Petrbokovy a vstupuje do ulice Karla Kryla. Je pojmenována po českém právníkovi a ekonomovi, který se zasloužil o záchranu Prokopského údolí, duchovním otci myšlenky zřízení Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí JUDr. Zdeňku Eberlovi. Zpočátku se jeho studijní dráha vyvíjela úplně odlišným směrem. Jako gymnazista, narodil se 27. ledna 1906, se pod dohledem sólisty Národního divadla učil hrát na violoncello a později i na klavír. Přesto začal studovat právnickou fakultu. Jako koncipient byl zaměstnán v Tabákové režii, kde získal zkušenosti v oboru penzijního pojištění, později v řízení nemocenské péče a nákupu tabáku. Od roku 1936 pracoval jako úředník na ministerstvu financí. Zde se seznámil s prasynovcem Františka Palackého, Přírodním parkem Hřebeny ze Všenor do Řevnic o němž napsal studii. Byl také spoluautorem dokumentu Státní hospodaření za války a po revoluci. V roce 1963 odešel kvůli ztrátě zraku do důchodu. Od té doby se intenzivně věnoval propagaci Prokopského údolí v médiích a mezi veřejností například besedami v Národním domě. Spolupracoval s předními českými přírodovědci, kteří mu pomohli zmapovat celý terén. Výsledkem 20 let trvající práce se stal Historický místopis Prokopského údolí a okolí s 500 stranami textu, map, fotografií i vlastních kreseb. Zdeněk Eberl vynaložil veškeré síly k přeměně tohoto území na životaschopný přírodní prostor a ozdobu Prahy, ve kterém kvete mimo některé orchideje a lilie i oman. Pustil se do boje s byrokracií, vyhláškami, územními plány, lokálními a osobními zájmy i politickými silami. Usilovnou a vytrvalou prací se mu nakonec 4. května 1993 podařilo prosadit uzákonění a vyhlášení Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Zdeněk Eberl zemřel 19. července 2000.

Dan Novotný