Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Intenzivní příprava na přijímačky

Od 19. do 23. března se formou školy v přírodě uskutečnil ve Stradonicích u Nižboru pětidenní kurz přípravy deváťáků na přijímací zkoušky na střední školy. Šlo o netradiční způsob výuky češtiny a matematiky, která tentokrát nebyla vedena učiteli těchto předmětů, ale ředitelem školy Petrem Neuvirtem a učitelem Zdeňkem Hájovským.

Prakticky všichni žáci deváté třídy tak měli možnost posoudit jiné vyučující, jiné přístupy k výuce, ale zejména se seznámit a zvládnout v časovém limitu testy z příslušných předmětů. Záměrem kurzu bylo opakování a prohloubení již získaných znalostí s cílem co nejlépe žáky připravit na úspěšné složení přijímacích zkoušek.

Všem žákům ZŠ Klausova přejeme, aby maximálně využili svých znalostí a v klidu a pohodě úspěšně složili zkoušky na střední školy.

Zdeněk Hájovský