Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nabídka uměleckého vzdělání

FZUŠ Stodůlky poskytuje komplexní základní umělecké vzdělání ve čtyřech uměleckých oborech – hudebním, tanečním, výtvarném a literárně- dramatickém. Díky navýšení kapacity školy se od příštího školního roku naskýtá ojedinělá příležitost poskytnout možnost uměleckého vzdělání širšímu počtu zájemců než doposud. Věříme, že si tuto šanci nenecháte ujít a setkáme se s vámi a vašimi dětmi na příjímacích zkouškách 14. – 18. května tohoto roku. V naší škole své uplatnění naleznou nejen děti, které se chtějí v některém ze zmíněných oborů stát profesionály, ale i ty, pro které je umělecká činnost hodnotnou náplní volného času. Umění pozitivně ovlivňuje člověka po mnoha stránkách – rozvíjí schopnost koncentrace a koncentrovaného úsilí, kreativitu, emoční a sociální inteligenci... Nejde jen o zvládnutí hry na nějaký nástroj  či tanečních nebo výtvarných technik, ale také o poznání praktického využití těchto dovedností, nových kamarádů s podobnými zájmy a rodinným zázemím, radost z kolektivní spolupráce, poznání nových míst a prostředí. Součástí vzdělávání žáků je i prezentace na veřejnosti.

Divácky oblíbené jsou například koncerty na různých místech naší městské části, výstavy na pražském magistrátě a v naší radnici, taneční vystoupení v KD Mlejn atd. Velmi úspěšný je i projekt Pražská hudební fúze, ve kterém se představují studenti HAMU, pražské konzervatoře, hudebního gymnázia a naší školy v prestižních sálech pražské umělecké scény. Nesmíme zapomenout ani na Závěrečný koncert v kostele sv. Jakuba st., ve kterém se každoročně představí žáci, kteří v daném roce nejlépe reprezentovali naši školu.

Budeme se těšit na vás, váš zájem o aktivity naší školy a vaši účast na našich přijímacích zkouškách.

Veronika Chudobová