Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NÁVŠTĚVA PRAŽSKÉHO HRADU

Žáci 8. ročníku FZŠ Trávníčkova navštívili v rámci projektu Primas prostory Hradu. Paní průvodkyně nás zavedla na všechna čtyři nádvoří, do chrámu sv. Víta, Vladislavského sálu, baziliky sv. Jiří i Zlaté uličky. Díky jejímu zajímavému výkladu jsme si nejen zopakovali loňské učivo, ale dozvěděli jsme se mnoho dalšího – např. kde bydlí a pracuje prezident, nebo proč se příkop jmenuje Jelení. S sebou jsme vzali i své zahraniční spolužáky, abychom jim představili naše památky. Ve škole jsme pak vyplnili pracovní listy a ověřili si, co všechno jsme si zapamatovali.

Marcela Fuglíková, Magdalena Capková