Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přišli se vyjádřit

Ve středu 11. dubna se v obřadní síni radnice Prahy 13 konalo další ze série Veřejných projednání v rámci aktivit místní Agendy 21. Veřejnosti byl prezentován projekt výstavby Agility hřiště u Volcana a návrh revitalizace vnitrobloku Chalabalova. K přítomným občanům promluvil místostarosta Pavel Jaroš společně s odpovědným politikem MA 21 Štěpánem Hošnou. Jednotlivé podněty občanů k představeným záměrům byly podrobně diskutovány a poté předány projektantům k prověření a k zapracování do jednotlivých projektů. Těší nás, že lidé svou možnost vyjádřit se ke změnám v naší městské části využívají a veřejná projednání tak plní svůj účel.

Hana Zelenková, MA 21