Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

SVÁTEK MĚL ZELENOU

V Domě dětí a mládeže Stodůlky pro - běhla oslava svátku sv. Patricka, ke kterému neodmyslitelně patří irská hud ba, tanec, zelené oblečení a zelené trojlístky. Letos jsme pro téměř 80 diváků připravili trochu tajemna. Viděli zajímavé představení, do kterého se zapojilo taneční, hudební a dramatické oddělení. Výzdobu a doprovodný program pak připravily výtvarné a tvořivé kroužky. Tajemné bytosti z irské mytologie se v zeleném vchodu zabydlely na delší čas a tak velké sochy mohou návštěvníci spatřit i nyní.

Zdenka Hiřmanová