Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Údržba lávky pro pěší

Dopravní podnik hl. města Prahy bude v termínu od 16. dubna do 24. června 2018 provádět údržbu pěší lávky, vedoucí přes ulici Mukařovského, která spojuje obchodní a kulturní středisko Luka se stanicí metra. Ohlášené práce budou prováděny uvnitř pevných záborů. V průběhu těchto prací bude podle potřeby docházet za plného provozu stanice metra Luka k uzavírkám venkovního pevného schodiště a venkovní podchozí rampy, která navazuje na uzavřenou lávku. Dopravní podnik je povinen vyznačit případnou obchozí trasu a rovněž musí provést patřičnou ochranu proti nadměrné hlučnosti a prašnosti.

-red-