Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Ve čtvrtek 22. března se uskutečnilo v obřadní síni radnice na Slunečním náměstí vítání občánků, na kterém bylo přítomno 36 nově narozených dětí naší městské části. Místostarosta Pavel Jaroš pozdravil všechny rodiče i jejich děti a popřál jim mnoho zdraví a štěstí. Oficiálně noví občánci Prahy 13 se zároveň stali spolukmotry stromu, který se jmenuje Liliovník tulipánokvětý a byl vysazen na břehu Stodůleckého rybníka v Centrálním parku. Společné setkání zpestřilo vystoupení dětí z Mateřské školy Zahrádka.

Soňa Vítková