Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Do Lán nejen za prezidentem

Autobusem z Hradčanské dojedete do Nového Strašecí na zastávku Palackého. Odtud se dáte po červené k vlakovému nádraží, za ním půjdete rovně až k hlavní silnici, kde zahnete doprava přes most. Na konci doprava kolem pomníčku a most podejdete. Ukazatel vás nasměruje ke kovové rozhledně Mackova hora. Otvírací doba je od dubna do září, od úterka do soboty 9.00–16.00. Uvidět lze Říp, Milešovku a Klínovec. Vrátíte se k nádraží a odtud po zelené do Rudy s kaplí sv. Anděla Strážce až k Pilskému rybníku. Ale až k němu se nedostanete. Je součástí přírodní rezervace údolí Klíčavy s mnoha chráněnými rostlinami a živočichy – např. kosatcem sibiřským, prstnatcem májovým, rakem říčním, mihulí potoční i čolkem horským. Pokračujte po zelené k dalšímu rozcestí a od něj dál po žluté. Nádhernými hlubokými lesy a starým stromořadím dojdete širokou starou cestou k ukazateli U Zeleného průseku. Odtud je to krásnými lesy po žluté do Lán něco přes tři kilometry. Vyjdete na hlavní u kruhového objezdu. V centru Lán stojí kříž a sochy svatého Jana Nepomuckého a svatého Antonína Paduánského z 18. století. Obě sem byly přemístěny z můstku přes vodní příkop u Lánského zámku. Za pomníkem obětem 2. světové války je muzeum legend československého hokeje – první veřejně přístupná sbírka hokejových trofejí. Vznikla na popud bývalého lánského hokejisty Josefa Hoška a československého reprezentanta Eduarda Nováka. Hned naproti stojí dvoupatrové muzeum sportovních vozů s asi stovkou závodních a sportovních vozů. Lákadlem jsou formule od roku 1967 po současnost. Otevřeno je od dubna do září, od úterka do neděle od 10.00 do 17.00. Od října do března pak ve středu, sobotu a neděli od 10.00 do 16.00. Zámecká ulice kolem zdi zámeckého parku vás dovede k budově muzea T. G. Masaryka.

Před ním stojí prezidentova jezdecká socha. Ten sedí na svém milovaném koni Hektorovi, čepici drží v ruce a kůň se pase. Dílo jaroměřského sochaře Petra Nováka bylo odhaleno 6. března 2010 k 160. výročí prezidentova narození. Z Hlavního nádraží byl vypraven zvláštní historický vlak i s dochovaným Masarykovým salónním vozem. Hodnota sochy činí 2,6 milionu korun. V muzeu je interaktivní expozice o prvním československém prezidentovi, jeho rodině, o československých legiích a o období první republiky. Můžete posedět u stolu v jeho pokoji nebo v altánku obklopeném přírodou. Ulicí U Špýcharu dojdete k domečku s pamětní síní Alice Garrigue Masarykové a Českého červeného kříže. Tomáš Garrigue Masaryk si lánský zámek velmi oblíbil a považoval Lány za svůj domov. Po abdikaci na úřad prezidenta se v roce 1935 přestěhoval i se svou rodinou do Lán natrvalo. Zámecký park byl založen okolo roku 1770. Francouzská květinová zahrada v těsné blízkosti zámku plynule přechází v lesopark anglického stylu o rozloze 110 hektarů s pohodlnými promenádami. Dnešní podoba je ovlivněna úpravami Joža Plečnika, jehož nejvýraznější stopou je především zeď na východní straně při hrázi rybníka s impozantní kašnou. Tvoří ji pět dórských sloupů zdobených bronzovými lvími hlavami, z nichž vytéká voda do kašny a jako jeden mohutný proud padá do rybníka. Určitě vás zaujme i opravený Plečnikův litinový skleník u vchodu. Při krásném výletu za naší mladou historií ujdete asi 12 kilometrů. Zdrávi došli! Pro orientaci jsem použila mapu KČT č. 33 Křivoklátsko a Rakovnicko.

Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan