Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Uzávěra na Letišti Václava Havla Praha

V květnu bude z důvodu pravidelné jarní údržby a dalších nezbytných prací uzavřena hlavní ranvej 06/24. Oprava bude rozdělena do dvou fází a bude probíhat pouze v denní dobu od 8.00 do 18.00 hodin.

V první etapě v období od 10. do 15. 5. bude letecký provoz probíhat na zkrácené vedlejší dráze pouze ve směru na Kladno, a to z důvodu broušení na křížení drah.

V druhé etapě, která je naplánovaná na období od 18. do 23. 5., se bude brousit a opravovat zbytek hlavní dráhy a provoz bude probíhat na vedlejší dráze 12/30, a to v obou směrech. V nočních hodinách, tedy od 18.00 do 8.00 hodin, bude provoz převeden zpět na hlavní dráhu.

Z důvodu efektivního vy užití období uzávěry hlavní dráhy, které negativně ovlivňuje hustě osídlené oblasti Prahy a Kladenska, budou v tomto období na dráze a v její blízkosti provedeny další nezbytné práce.

V případě nepříznivého počasí může být oprava přerušena a termín posunut.

Hana van der Hoeven, Letiště Praha, a.s.