Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

HODINY KÓDOVÁNÍ.

Do Základní školy Klausova přišli zástupci společnosti Hewlett-Packard – HP Inc Czech Republic, kteří pro žáky připravili v rámci technického vzdělávání studentů zkušební hodinu Hour of Code – Hodinu kódování a programování. Formou krátkých přednášek a názornou hravou formou jim vysvětlili a představili, co znamená kódování a základy programování. Tyto aktivity sklidily velký úspěch, protože kromě chuti začít programovat žáci získali také zajímavé informace o samotné společnosti Hewlett-Packard a vybraných trendech ve světě IT. 

Václav Dedera