Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Muzeum městské hromadné dopravy


Koncem května by se mohla otevřít mj. také muzea. My vás tedy už malinko v předstihu do jednoho pozveme. V historickém objektu tramvajové vozovny Střešovice bylo 14. května 1993 otevřeno Muzeum městské hromadné dopravy. Návštěvníkům nabízí jakýsi průřez její historií od roku 1875, kdy vyjela první koňka, až do současnosti. K vidění je kolem čtyřiceti historických exponátů, převážně tramvají. Vystaveny jsou i trolejbusy a ve formě modelů i autobusy a vagon metra. Nejzajímavější asi bude nejstarší exponát a to je vůz koňky z roku 1886. Expozici doplňují fotografie, plánky, jízdenky a další sbírkové předměty, na výstavních panelech je „v kostce“ celá historie pražské hromadné dopravy.


„Provoz na první trati pražské koňky byl zahájen 23. září 1875,“ říká vedoucí muzea a náš skvělý průvodce Ondřej Láska. „Od tohoto data vlastně můžeme hovořit o městské hromadné dopravě v Praze. Všechny vozy, které zde máme, jsou provozuschopné. Jednou za deset let, vždy na kulaté výročí MHD, vyjíždí na spanilou jízdu Prahou. V roce 2015 měl konvoj muzejních tramvají na délku asi jeden a půl kilometru. My tady nevystavujeme vše, co máme, protože bychom se sem nevešli. Část je v depozitáři, část je umístěna i jinde. Nicméně k vidění je toho v našem muzeu opravdu hodně – moto rová nákladní sklápěčka z roku 1917 s vlečnými vozy, zajímavý je vůz z roku 1966 na broušení kolejnic dodaný z Německa, pojízdná prodejna jízdenek a předplatných kuponů z roku 1928, salonní vůz z roku 1900, který byl téhož roku i na výstavě v Paříži.


Autorem designu byl architekt Jan Kotěra. Ten vtiskl tvář pražským tramvajím už v roce 1908 a jeho tramvaje jezdily s minimálními změ-nami až do roku 1974. Den před zahájením provozu pražského metra, 9. května 1974, skončil provoz tramvají ovládaných klikou. Zvláštním exponátem je speciální vyhlídková tramvaj z roku 1913. Nemá okna a ani střechu. Tady bych doporučil věnovat pozornost i ojedinělému řešení sedaček, které díky důmyslnému ovládání umožňují, aby cestující jeli vždy po směru jízdy. Některé tramvaje po demontování elektrické výzbroje a karoserie našly ještě jiné využití. Máme tady motorový vůz na odhrabování sněhu, takový sněhový pluh vyrobený v roce 1907, který sloužil jako zahradní chatka.


Získali jsme ho v roce 2017 a když jsme ho přebírali, měl ještě nájemníka – bezdomovce Láďu ☺. Můžete si prohlédnout i podvozek Křižíkovy elektrické tramvaje z roku 1896 nebo dvojkolí s ozubnicí z první lanovky na Petřín. Tyto dva cenné exponáty jsou zapůjčené ze sbírek Národního technického muzea. Je tady i hezký model pozemní lanové dráhy na Letnou, která zahájila provoz 31. května 1891... Zkrátka – přijďte se podívat.“
Více informací a také aktuální otevírací dobu najdete na webových stránkách www.dpp.cz/muzeum-mhd/.

Eva Černá