Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pískoviště na dětských hřištích


Součástí veřejných dětských hřišť jsou často pískoviště, na kterých si hrají nejmenší děti. S maminkami jsme se bavily o tom, zda je písek nějak kontrolován z hlediska hygieny nebo jestli je desinfikován. Můžete nám prosím sdělit bližší informace? Zvláště v době pandemie koronaviru by měla být hřiště nějak dezinfikována. 

Jana Simmerová 

Máte pravdu, hra na dětském pískovišti patří k tradičním venkovním aktivitám nejmenších dětí. Volně přístupná pískoviště nejsou předmětem státního zdravotního dozoru a jejich používání je na vlastní nebezpečí. Na hřištích však probíhají vizuální kontroly bezpečnosti a pořádku odpovědnými pracovníky úřadu. Ty mj. sledují i kvalitu a čistotu písku v pískovišti. Při pořizování písku do pískoviště je nutno dbát na to, aby primárně neobsahoval znečištění. Na pískovištích ve správě odboru životního prostředí správcovské firmy písek udržují bez zjevných nečistot a odpadků. Celá dětská hřiště se uklízejí třikrát týdně během pravidelných úklidů ve veřejné zeleni. Písek je vhodné občas překopat a doplnit. Dodržujeme doporučení Státního zdravotního ústavu a vyměňujeme písek jedenkrát ročně v jarních měsících. Písek v pískovištích nelze desinfikovat chemickým prostředkem. Dezinfekční prostředky většinou mají další nežádoucí účinky, jsou dráždivé na pokožku nebo nebezpečné pro oči, proto jsou ve veřejné zeleni zakázány. Na veřejném pískovišti však možnost kontaminace písku nebo herních prvků nelze vyloučit. Ta nemusí být okem patrná. Právě nový koronavir způsobující onemocnění Covid-19 má zvýšenou schopnost ulpívat mnoho hodin na povrchu plastu nebo kovu a z nich se dále přenášet na ruce. Proto se doporučuje rodičům mít dítě stále pod dozorem a bránit mu ve vkládání rukou a hraček do úst. Před podáváním svačiny dítěti je vhodné očištění či umytí rukou. V současné době je vhodné používat ještě vlastní desinfekční gel na ruce. Písek se také někdy používá jako dopadová plocha a není primárně určen ke hrám dětí. Tudíž je pouze doplňován na potřebnou hloubku. 

Dana Céová, OŽP