Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vltava z vyhlídek


Snad už brzy bude možné (při striktním dodržování platných bezpečnostních opatření) vyrazit na nějaký výlet, třeba na Vltavu z vyhlídek, kdy se vedle pevné obuvi budou hodit i hůlky. Před Smíchovským nádražím nasednete na autobus do Štěchovic. Tady přesednete na autobus do zastávky Krňana – rozcestí Třebsín. Z křižovatky se dejte vlevo po žluté polní cestou a dojdete na rozcestí s ukazatelem na stromě, který vás nasměruje ke Smetanově vyhlídce. Chata, u které je Smetanova vyhlídka, byla zbudovaná roku 1974 při 150. výročí narození Bedřicha Smetany, který sem prý chodíval a místo mu údajně bylo inspirací k symfonické básni cyklu Má vlast. Vraťte se zpátky k ukazateli a dál se po žluté ponoříte postupně do lesa. Prudce klesající serpentiny vás dovedou ke srubu u soutoku dvou potůčků. 


NaUlice Mukařovského Leží v pražských Stodůlkách, vychází jihovýchodním směrem z ulice Oistrachovy a ústí do ulice Jeremiášovy. Pojmenována byla po významném českém estetikovi, jazykovědci a literárním teoretikovi Janu Mukařovském. V dějinách české literární vědy a estetiky bychom jen stěží hledali osobnost, která by se mu svým významem a ohlasem vyrovnala. Podílel se na založení Pražského lingvistického kroužku a zásadně ovlivnil formování a podobu českého strukturalismu. Přátelil se s mnoha avantgardními umělci, přednášel na filozofických fakultách v Praze a Bratislavě, na nichž působil jako profesor estetiky. Od konce čtyřicátých let zastával řadu vysokých funkcí: byl rektorem Univerzity Karlovy, ředitelem Ústavu pro českou literaturu Československé akademie věd, na pražské filozofické fakultě vedl katedru české a slovenské literatury a literární vědy. Mukařovského osobní vývoj a osud jeho díla však nebyl vždy jednoduchý. Dokladem toho může být skutečnost, že se od strukturalismu na počátku padesátých let veřejně distancoval. Monografie v souhrnné podobě představuje život a dílo Jana Mukařovského, nastiňuje hlavní vlivy, které formovaly jeho osobnost i myšlení. Vysvětluje základní pojmy a principy jeho strukturalizmu. Kromě toho však také vykresluje osobní vztahy, které ho pojily například s Romanem Jakobsonem, Karlem Čapkem, Vítězslavem Nezvalem, Vladislavem Vančurou a dalšími a popisuje jeho společenské a politické aktivity. Celkový pohled na proměny myšlení Jana Mukařovského doplňují detailní analytické sondy zaměřené na vybrané koncepty a teoretické problémy, kterými se zabýval. Kniha ho ukazuje jako teoretika, v jehož díle se setkává strukturalismus s dialektikou. Dan Novotný jdete tu studánku, jak jinak než Smetanovu. Pokračujte lesem dál po žluté, až dojdete k pastvině se zbořeništěm. Tady opustíte žlutou a vlevo kolem zbořeniště se vydejte cestičkou do kopce k lesu, rovně přes rozcestí, až dojdete na jednu z nejhezčích vyhlídek na Vltavu. Má jméno Máj a tyčí se do výšky 448 metrů. Před vámi je hluboký kaňon ve tvaru podkovy, z něhož zasahují do řečiště strmé a obnažené skály, které patří k oblíbeným horolezeckým terénům. Samotná vyhlídka je na skále přímo nad bývalými Svatojánskými proudy. To byl úsek Vltavy mezi Štěchovicemi a Slapy, kde řeka tvořila peřeje. Voraři, kteří plavili dřevo do Prahy, se tohoto úseku obávali. Vorařskou historii i Svatojánské proudy zatopila v roce 1943 navždy Štěchovická přehrada.


Z vyhlídky dojdete do Teletína, kde na návsi s pomníkem padlým stojí původní středověký malý špejchar. Žlutá značka vás dovede k rybníčku a kapličce. Nic nedejte na nápis (je z roku 2014), že úsek je dočasně uzavřen. Pokračujte až na konec obce, kde zahnete doleva po žluté prudce dolů a dál podél potoka. Tady budete přelézat, podlézat a v lepším případě obcházet popadané stromy. V této divočině s romantikou buďte opatrní. Přesto je údolí, napájené z levé strany potokem s několika vodopády a z pravé strany strmící skálou, skutečně nádherné. Sejděte dolů na rozcestí a vlevo po žluté začněte stoupat lesem podél potoka Třeblová. Pohodlná cesta vás pak dovede kolem studánky Anežka k osadě Keno, k rybníčku u Pexova luhu. Mlýn byl nedávno přestavěn v odvážném postmoderním stylu a doplněn replikou vodního kola se zpětným chodem. Přestavba se dostala do finále České ceny za architekturu 2018. Od mlýna pokračujte po modré lesy a loukami až do Rabyně. Kolem zvoničky sejdete na silnici k Slapské přehradě k autobusové zastávce a odtud busíkem na Smíchovské nádraží. Zdrávi došli! Máte po dnešku vyšlápnutých asi 17 kilometrů. Pro orientaci jsem použila mapy KČT č. 38 Hřebeny a Slapská přehrada. 

Marta Kravčíková, oddíl TurBan, KČT, odbor Praha Karlov