Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Názor zastupitelů

Plýtvání veřejnými penězi: Čtvrt milionu za nekvalitní analýzu

Radnice MČ Prahy 13 zadala v půlce loňského roku analýzu možností digitalizace činnosti základních a mateřských škol za 250 000 Kč z veřejného rozpočtu. Jako dodavatele dokumentu si vybrala nechvalně známou společnost Gordic, kvůli které již pražský magistrát v roce 2013 dostal pětimilionovou pokutu za předražené IT zakázky od antimonopolního úřadu.

Analýza, kterou pro radnici nechali zpracovat radní pro digitalizaci Michal Drábek a místostarostka pro školství a IT Marcela Plesníková (oba za ANO), svou kvalitou naprosto neodpovídá zaplacené sumě ani zadanému tématu. Dodaný dokument, který se měl mj. zabývat zavedením online přihlášek na MŠ, téma zcela opomíjí a problematikou digitalizace provozu vzdělávacích zařízení se zabývá pouze okrajově. Místo toho působí jako reklamní leták na elektronickou spisovou službu od firmy Gordic, která analýzu zpracovala. Navrhovaná opatření jako systém na rozpoznávání značek pro kontrolu vjezdů do areálu pro zamezení teroristického útoku jsou zcela mimo diskutované téma. Celý text navíc obsahuje množství faktických i gramatických chyb a vykazuje chatrnou orientaci v odborných pojmech.

Diskuzi na téma digitalizace přihlášek jsem na zastupitelstvu osobně otevřel poprvé již před dvěma roky. Naše koalice od začátku navrhuje využít řešení poskytované zdarma Magistrátem hlavního města Prahy, což odmítli... (Úplné znění textu najdete na webu www.praha13.cz – Samospráva– Kluby zastupitelů.)

Petr Kolář, zastupitel klubu Zelení a Piráti pro 13

Reakce na názor zastupitele Petra Koláře

Jakkoli si pana zastupitele vážíme, útočnost uvedeného příspěvku nás překvapila. Vedení městské části proto považuje za nutné uvést na pravou míru některé tendenčně, až manipulativně prezentované názory a vysvětlit část povinností, které má veřejná správa dané zákonem a které pan zastupitel zcela ignoruje.

Distancujeme se od urážlivých a nepodložených výroků vůči společnosti Gordic, s.r.o., která jako dodavatel studie vzešla z veřejné soutěže a jejíž nabídka byla nejlevnější. Radnice si cení její profesní reputace. Tato firma obhospodařuje přes 6 000 organizací veřejné správy i soukromého sektoru, mezi její zákazníky patří i klíčové resorty obrany a bezpečnosti, jako je třeba Ministerstvo vnitra, Armáda ČR, Bezpečnostní informační služba, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a Severoatlantická aliance. I vzhledem k oceněním, které dodavatel dostává, zejména v celorepublikové soutěži Egovernment the Best za rok 2020, nemá radnice pochyby o jeho důvěryhodnosti a kvalifikovanosti.

Pan zastupitel mj. uvádí, že dodané dokumenty svou kvalitou naprosto neodpovídají zaplacené sumě i zadanému tématu. Z textu ale není zřejmé, zda hodnotí jeden ze čtyř dodaných souborů, nebo všechny jako celek. K ceně můžeme sdělit jen to, že zadavatelem vypsaný limit nebyl překročen. Dále pan zastupitel zjevně nestudoval vlastní zadávací dokumentaci. O zavedení on-line přihlášek do mateřských škol v něm nebylo ani slovo, proto nelze dodavatele vinit z toho... (Úplné znění textu najdete na www.praha13.cz – Samospráva – Kluby zastupitelů.)

Michal Drábek, radní (ANO 2011)