Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Oslavme Den Země odpovědností

Souvislá tvorba odpadu je pro každý živý organizmus přirozená. Jsou to běžné produkty metabolizmu, a nakonec i vlastní těla, která skončila svou životní cestu. Odpady jsou do jisté míry v přírodě zužitkovány. Pokud však populace některých organizmů enormně stoupá, pak jí časem nemusí stačit vymezený prostor a jí produkované odpady se už nestačí spotřebovávat. Taková populace se doslova otráví vlastními odpadními látkami.
Příkladem je populace kvasinek v sudu vína. Jejich potravou je hroznový cukr. Díky němu se kvasinky rychle množí a vytvářejí čím dále více odpadu – alkoholu. Když je většina cukru přeměněna na koncentrovaný alkohol, kvasinky se jím otráví. Planeta Země je pro nás takový sud vína.
Za posledních 200 let přibylo přes 6 miliard lidí až na dnešních 7,8 miliard. Planetu Zemi obýváme s dalšími organizmy, ale člověk produkuje jednoznačně nejvíce pro přírodu nepřirozených a nerozložitelných odpadů. Často se setkáváme s postojem, že za můj odpad je zodpovědný někdo druhý, který jej má nějak zlikvidovat. Ale to NE! Ať už je to běžný produkt metabolizmu, nebo krabice od pizzy, je zodpovědný ten, kdo jej vyprodukoval. Ten by se také měl postarat o jeho uspokojivou likvidaci. Při nákupech je vhodné vybírat výrobky s delší životností, obalené méně vrstvami a recyklovatelné. V dnešní konzumní společnosti je to těžké.
Od roku 1990 je 22. duben Mezinárodním dnem Země. V tomto čase myslíme více na Zemi a slavíme s ní její svátek. Jednou z prvních oslav v Čechách byl studentský happening s Matkou Zemí a Blanickými rytíři, kteří byli zváni, aby pomohli Zemi od odpadů, klimatických změn a přebujelého konzumu. Jak je vidět, rytíři nám prozatím nepomohli a množství odpadů je stále velmi aktuální a palčivé téma. Oslavme společně letošní svátek pro Zemi odpovědnějším přístupem k produkci odpadů. Za posledních 10 let se jejich produkce v ČR zvýšila téměř o polovinu. Patříme k nejlepším zemím v jejich třídění, máme podrobnou legislativu, sběrné dvory, máme podniky, které se zabývají využitím vytříděného odpadu k výrobě nových produktů. To ale stále nestačí. Černé skládky jsou bolestí našich měst i volné krajiny. Lidé je často tvoří na špatně přístupných místech, což komplikuje jejich likvidaci. Většinou obsahují nebezpečné odpadní látky. Mezi lidmi panuje názor, že skládky tvoří nějací ONI a jiní ONI by je měli uklidit. Čistota naší městské části je však obrazem toho, jak jsou zde lidé čistotní. Z rozpočtu nás všech zadává odbor životního prostředí úklidy veřejných prostranství za milionové částky, a přesto to k jejich čistotě nestačí. Různými cestami k nám chodí stížnosti obyvatel na nepořádek. Dozvídáme se z dopisů, že se stačí projít kdekoli po Praze 13, protože odpadky jsou na každém kroku. Ve vnitrobloku jsou vyhozené dveře, stará obrazovka a mnoho dalšího. Musím nesouhlasit s tím, že je zde úklid prováděn pravidelně, pokud se za pravidelnost nepovažuje četnost 1x ročně. Tady se úklid neprovádí skoro vůbec, už mi došla trpělivost a vše jsem nafotil a poslal vám na úřad. Nebo si přečteme, že na každém kroku, kam mi oko padne, je něco, co tam nepatří – plasty, flašky, střepy, papíry, plechovky, vánoční stromy, přeplněné odpadkové koše, prostě hrozný nepořádek! Přijďte se podívat! Je to ostuda, uvážím-li, že na takovou základní věc musí občan úřad upozorňovat! Já chodím a sbírám odpadky, stydím se za to, v čem tady žijeme. Takové dopisy nás mrzí, ovšem mnohdy musíme dát jejich pisatelům za pravdu, i když je úklidu věnováno velké úsilí.
Dali jsme zde slovo dvěma zástupcům zahradnických firem, které se starají o Centrální park a sídliště Nové Butovice. Z jejich slov je cítit smutek a beznaděj. Posuďte sami, milí čtenáři: „Tu novou skládku u parku jsme včera uklízeli. Je stále dost stížností na přeplněné odpadkové koše. Včera jsme je vyvezli, dnes ráno byly opět plné. Když se podívám do parku, kolik je tam lidí, není se co divit. Lidi nesmí mimo Prahu, tak se i přes zákazy shlukují, piknikují, konzumují, nechávají po sobě odpadky. V lepším případě je odloží do košů. Když je koš plný, rozhazují odpadky okolo. Že by někdo třídil, odnesl krabici od pizzy do kontejneru na papír, PET lahev do plastů, plechovku do kovů, láhev do skla? To ne. Návštěvníci parku si zvykli na to, že po nich někdo jiný uklidí. Když to není hned, pošlou stížnost na úřad. Je mi trochu smutno z toho, že mrháme svým časem a odborností zahradníků hlavně na úklid odpadků, namísto toho, abychom třeba více pečovali o stromy. Na odpadky z ploch a košů objednáváme velkoobjemové kontejnery. Množství odpadků z parku každoročně stoupá. V roce 2017 nám stačilo devět kontejnerů, v roce 2019 nám jich odvezli už třináct.“
Ne každý vidí v běžném životě mnoho příležitostí, jak udělat svět lepším, ale někdy to skutečně tolik úsilí nestojí, stačí jen vždy převzít odpovědnost za své činy. Druhý zahradník se s námi také podělil o své zkušenosti: „Úklid sídliště je nekonečná, nevděčná a nedoceněná práce. V naší zahradnické firmě je to hlavní činnost, které se věnujeme každý všední den, mnohdy i o víkendech a svátcích. Netěší nás, že po pár hodinách po úklidu vypadají svěřené plochy zeleně často stejně jako před ním. Navíc si naší práce někteří obyvatelé sídliště zjevně moc neváží. Stalo se nám, že vyhazovali odpadky z balkonu a se smíchem pozorovali našeho pracovníka, jak je uklízí. Nejednou se stalo, že se trefovali odpadky z balkonů paneláku přímo do úklidářů. Je těžké uvěřit, co lidé rovnou z oken vyhodí. Nacházíme viset na keřích a válet se pod okny použité dámské hygienické potřeby, roušky, toaletní papír, shnilé maso, uhynulá zvířata, kusy jídla, igelitové tašky s odpadky. To se nelze divit, že nestačí deratizace ploch a množí se potkani. To si člověk říká, jací lidé tu žijí? Na hřištích uklízíme hlavně střepy od lahví, exkrementy, někdy také injekční stříkačky. Po Vánocích nás trápí suché stromky vyhozené jen tak z oken do korun stromů. Zachycené stromky i jiné odpadky musí někdy sundávat stromolezci. Trápí nás přeplněné a otevřené kontejnery, ze kterých vítr roznáší odpadky do okolí. Nelze nezmínit velmi nepříjemné úklidy doupat bezdomovců... Můžeme mít sebelépe udržované plochy zeleně, ale pokud je na nich nepořádek, tak se hezký pocit ztratí. Jsou lidé, kteří vyfotí několik fotek vyhozených PET lahví a pošlou to jako stížnost na úřad. To pak stojí spousta času a práce úředníků při řešení stížností. Na druhou stranu jsou také lidé, kteří bez ocenění a vděku ve svém volném čase uklidí nejenom tu jednu láhev, ale všechen nepořádek v nejbližším okolí. Nakonec to stojí mnohem méně času než řešení stížností. Moc si vážíme občanů, kteří nedělají nepořádek a velmi nás těší dobrovolnické úklidy, kdy občané uklízí veřejná prostranství jako jednotlivci nebo při skupinových akcích „Ukliďme Česko“. Vidíme, že takoví lidé stále přibývají a patří jim za to náš veliký dík! Upravené a uklizené plochy zeleně snad dělají všem radost a tu teď všichni potřebujeme více než dřív.“
Ke slovům našich zahradníků není moc co dodat. Snad jen to, že pokud bude mít kdokoli zájem uspořádat dobrovolnickou úklidovou akci na území naší městské části, kdykoli během roku ji jako úřad vždy podpoříme. Rádi poskytneme pytle a sebrané odpadky z označených míst odvezeme. Potřebné informace, jak uspořádat dobrovolnický úklid, jsou na stránkách akce Ukliďme Česko: https://www.uklidmecesko.cz/about/zakladniInformace/. Bližší informace získáte také v odboru životního prostředí, ceovad@praha13.cz.

Dana Céová