Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pacient je a vždycky bude na prvním místě

Poliklinika Hůrka, s.r.o., na Slunečním náměstí je zdravotnické zařízení, které kombinuje moderní způsob léčby s důrazem na preventivní programy. Nabízí široké spektrum zdravotnických služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Jejím otevřením tak občané naší městské části získali možnost využít rozšířenou nabídku specializací, které zatím na třináctce chyběly. V minulém vydání jsme vás prostřednictvím rozhovoru s medicínskou a výkonnou ředitelkou Markétou Hellerovou informovali například o novém očkovacím místě, ale také o tom, jak se na očkování správně zaregistrovat. Tentokrát nás paní ředitelka seznámí se zmíněným zdravotnickým zařízením trošku podrobněji.

O možnosti očkování jsme už psali, možná bychom mohli úvodem zmínit také odběrové místo pro test na covid-19.

Poliklinika Hůrka ho otevřela v průchodu u lékárny na Slunečním náměstí. Testování probíhá sedm dní v týdnu. Ve všední dny od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.00, o víkendech pak od 10.00 do 14.00. Antigenní testy jsou prováděny zdarma zatím dvakrát týdně, PCR testy jsou zdarma na základě žádanky od lékaře. Přihlásit se můžete na www.imunogen-odbery.eu nebo přes www.crs.uzis.cz.

A teď něco k určitým změnám, které se týkají Kliniky JL.

Hned úvodem musím říci, že změna majitele, ke které postupně dochází, se ani v nejmenším nedotkne pacientů. Asi by bylo zbytečné zacházet do nějakých detailů, takže to zkrátím. Společnost Innova Healthcare, a.s., která zastřešuje aktivity ve zdravotnictví, zmíněnou kliniku postupně přebírá. Samozřejmě bych ráda zdůraznila, že pan docent Lešták nadále zůstává, velice si vážíme všeho, co doposud dokázal, a jsme rádi, že spolupráce bude pokračovat. Nikam neodchází, neloučíme se, pokračujeme.
Innova Healthcare, a.s., nepůsobí jen v Praze, ale i v Ostravě nebo v Mostě. Věnujeme se ambulantní a jednodenní péči napříč odbornostmi, zobrazovacím metodám, ale třeba i umělému oplodnění. V Praze máme v tuto chvíli většinu poskytované péče právě v Praze 13 na Hůrce. Jsou to dvě hlavní společnosti – Klinika Jána Leštáka a společnost ImunoGen, která sídlí v Poliklinice Hůrka. Naším cílem je pod společnost Imunogen, s.r.o., soustředit specializace, které dnes na Klinice JL chybí. Chceme, abychom byli schopni postarat se o pacienta opravdu komplexně. Proto nyní rozšiřujeme spektrum péče o děti. Máme dětskou neurologii přijímající do péče děti od narození, dětskou alergologii, dětskou pneumologii, což je obor, který je relativně nedostatkový. Samozřejmostí je možnost vyšetření EEG již u nejmenších dětí, spirometrie, vyšetření FENO, provádíme prick testy a další. Rádi bychom nabídli i dětskou rehabilitaci, protože neurolog bez rehabilitace je více méně „poloviční“. To je pro nás další úkol.

O klinice pana docenta se vždycky říkalo a říká, že všechny odbornosti jsou na špičkové úrovni. Nejen díky skvělým lékařům, ale i vybavení.

To můžu jedině potvrdit. Je to hodně vysoko nastavená laťka. Myslím, že se shodneme na tom, že tím hlavním, co dělá odbornost odborností, je samozřejmě ten lékař. Techniku pořídíte, to je o financích, ale strašně důležitý je ten lidský potenciál. A pan docent vytvořil opravdu skvělý tým odborníků, kteří spolu vzájemně spolupracují. Naším úkolem je v tomto trendu pokračovat nejen na Klinice JL, ale i v Imuno- Genu. Oslovujeme a vybíráme ke spolupráci odborníky, kteří už svoje jméno mají a mají i velké zkušenosti. Samozřejmě chceme dále investovat do moderního přístrojového vybavení, aby i v budoucnu měla naše pracoviště k dispozici tu nejmodernější techniku. Myslím, že například magnetická rezonance je rozhodně jedno z nejmoderněji vybavených pracovišť v Praze, které je po personální stránce zabezpečeno špičkovými odborníky. Navíc máme krátké objednací doby, pracoviště je otevřeno 7 dní v týdnu, což pozitivně hodnotí hlavně pracovně vytížení občané.
Podíváme-li se na ambulance, tak kardiologická a interní ambulance jsou schopné poskytnout komplexní péči včetně echokardiografie, ultrazvukové vyšetření cév na moderním typu ultrazvukového přístroje, Holtera a dalších metod. Máme urologickou ambulanci, která mimo jiné poskytuje metody jako cystografie, cystoskopie, ale i metodu fúzní biopsie prostaty při podezření na nádor prostaty, což je dnes nejšetrnější moderní metoda, která není poskytována na moc pracovištích. Je při ní využitý potenciál současné fúze magnetické rezonance a ultrazvuku, vyšetření probíhá velice citlivě a cíleně do ložisek. To je také věc, která je na špičkové úrovni. Endokrinologie, kde probíhá kompletní vyšetření včetně sonografie na funkci štítné žlázy, neurologie zajišťující diagnostiku a léčbu poruch periferní i centrální nervové soustavy včetně EEG, dermatovenerologie, která se zaměřuje mimo jiné i na prevenci onkologických onemocnění... Třikrát týdně je dostupný specialista na ultrazvukové vyšetření a jednou týdně ORL specialista. Každé pracoviště se snažíme směřovat tak, aby se drželo v top kategorii. Naším cílem je postarat se o pacienta komplexně, ušetřit mu další návštěvy jiných zařízení a zbytečná vyšetření.
A samozřejmě nesmím zapomenout na Oční kliniku. Toto pracoviště je opravdu na špičkové úrovni, poskytuje vysoce specializovanou kompletní ambulantní i chirurgickou péči. Provádí laserové operace očí, operace šedého zákalu a další výkony. Poskytuje péči nejen dospělým, ale i dětem. Má smlouvu s univerzitou a podílí se na vzdělávání zdravotníků.

Rok s koronavirem s sebou přinesl i to, že se lidé ze strachu z možné nákazy zdravotnickým zařízením dost často vyhýbají.

Určitě se pacienti obávají. Myslím si, že asi všechna zdravotnická zařízení zaznamenávají, že chodí spíše pacienti s akutními problémy a preventivní návštěvy a podobně, tak ty bohužel často odkládají. Z mého pohledu je ta obava často zbytečná, je potřeba si uvědomit, že všichni jsme se museli vzniklé situaci přizpůsobit. Návštěva obchodu je zcela jistě vyšším rizikem než návštěva ambulance. Máme na vysoké úrovni epidemiologická opatření, pacienty zveme tak, aby se jich v čekárně potkalo co nejméně a kde to lze, zvětšili jsme prostory čekáren.
Všichni naši zaměstnanci nosí ochranné pomůcky, teď do toho vstupuje i pravidelné testování zaměstnanců. Zdravotničtí pracovníci jsou dnes navíc ve většině případů i očkování, i přesto, že na začátku byly u ambulantního sektoru velké problémy pro ně získat vakcíny. Tedy i tím se to riziko snižuje. Podle mého názoru není přehnaná obava namístě. Naopak, dlouhé odkládání preventivních návštěv může mít pro pacienty horší dopad.

Pro pacienta jsou kromě vědomí, že jde ke špičkovému odborníkovi, důležité i objednací lhůty.

U většiny odborností jsme schopni nabídnout velice krátkou objednací lhůtu a to v řádech dnů, výjimečně týdnů. Je to dáno jednak tím, že se snažíme jednotlivá pracoviště personálně posilovat a rozšiřovat ordinační hodiny, zadruhé i tím, že například společnost ImunoGen je relativně nová, to znamená, že si svoje pacienty ještě hledá. Proto jsme schopni nabízet velice krátké termíny. Jestliže je někde například na alergologii objednají v řádech týdnů, u nás je to v řádech dnů. Myslím, že je to pro pacienty velmi přínosné.

Mimo jiné jste zmínila magnetickou rezonanci. Vím, že na třináctku na toto vyšetření jezdí lidé nejen z Prahy. A jedním z důvodů jsou krátké objednací lhůty. Proč to tady jde a jinde ne?

Je to určitě dáno především organizací práce a výborným vedením tohoto pracoviště. Máme dostatečnou lékařskou i nelékařskou kapacitu a v neposlední řadě – tady se pracuje do večera sedm dní v týdnu, do osmi hodin ve všední dny a do šesti hodin o víkendu. Takže to je oproti řadě jiných pracovišť také rozdíl.

Neuvažovali jste o něčem takovém, jako je pohotovostní služba?

V tuto chvíli ne, protože pohotovostní služba je vázána na praktické lékaře, tedy na specializaci, kterou v tuhle chvíli nezajišťujeme. Snažíme se, aby ordinační hodiny byly posunuty třeba do 18.00 a pacienti tak měli možnost naše služby využít i po práci.

Může se stát, že mi lékař v rámci ambulantní léčby nedokáže pomoci, že je například nutný nějaký zákrok, který vyžaduje hospitalizaci.

Převážná část našich lékařů, kteří působí v ambulancích, má přímou vazbu na nějaké nemocniční pracoviště a to zejména špičková pracoviště fakultních nebo krajských nemocnic. Ať už pražská nebo mimo pražská. To znamená, že naši lékaři jsou schopni se o pacienta postarat i v rámci té následné péče.

Součástí polikliniky je i lékárna. Vědí lékaři, které léky jsou momentálně k dispozici?

Lékárna má komplexní nabídku jak léků na předpis, tak léků volně prodejných. Snažíme se, aby ta nabídka byla pro pacienty samozřejmě zajímavá i po stránce finanční. U volně prodejných léků snižujeme ceny, u léků na předpis minimalizujeme doplatky. V budoucnu chceme propojit systémy tak, aby se lékař mohl přímo podívat, zda je konkrétní lék k dispozici, nebo zda ho bude potřeba objednat. Lékárna je dnes ale v úzkém kontaktu se všemi našimi lékaři. Ví, které léky zejména předepisují, protože každý lékař má určité spektrum léků, které pacientům předepisuje nejčastěji, a tyto léky se snažíme mít skladem. Samozřejmě se může stát, tak jako se to stane všude jinde, že jedná-li se o nějaký speciální přípravek, tak momentálně není dostupný. Ale do druhého dne jsme samozřejmě schopní ho zajistit. To znamená, že druhý den si pacient může přijít lék vyzvednout. Naším cílem je do budoucna rozšířit lékárnu také o on-line služby a tím ještě více usnadnit pacientům dostupnost léčiv.

Jak se díváte na alternativní způsoby léčby. Je možné, že by třeba i váš lékař doporučil jako součást léčby ještě nějakou alternativní? Někdo prostě nedá na bylinky dopustit.

Myslím, že je-li k těm metodám přistupováno tak, jak jste teď zmínila, to znamená, že je to doplněk standardní, odborné léčby, tak určitě ano. A musím říct, že spousta lékařů to tak i dělá, pomůže-li to doplnit komplexní péči o pacienta. Důležité je zmínit, že i bylinky můžou mít s určitými léky, které pacient užívá, interakce. Proto říkám, že jestliže se tyto dvě cesty doplňují, tak to může být ku prospěchu pacienta. Ale je dobré, aby o tom ošetřující lékař věděl.

Začalo u vás, teď se o tom dost často mluví, „on-line léčení“? To znamená, že když se někdo necítí dobře, zavolá svého lékaře, probere to s ním a lékař vyhodnotí, jestli je nezbytně nutné, aby ho navštívil.

Telefonické konzultace určitě poskytujeme. Většinou to funguje tak, že lékař na to má vyhrazený nějaký čas. Musíme si uvědomit, že v běžných ordinačních hodinách je málokdy možné, aby ještě „ordinoval po telefonu“. Tento způsob léčby, jestli se dá říct „léčby“, běžel od jara napříč víceméně všemi ambulantními specialisty. Přizpůsobily se tomu i pojišťovny, umožnily tuto distanční léčbu a část pacientů si zvykla své potíže nejprve telefonicky konzultovat. Někdy ta konzultace po telefonu pomůže odstranit třeba nadbytečnou návštěvu a zbytečnou ztrátu času pacienta i lékaře.

Chystáte nějaké novinky?

Nejprve zmíním něco, co už běží. V rámci oční kliniky jsme loni začali indikovaným pacientům poskytovat i biologickou léčbu. To znamená vysoce specializovanou léčbu, která může pacientovi zachránit zrak, když už není jiná možnost léčby. Tato léčba má svá přesná pravidla. Pacient musí vždy splňovat podmínky pro zařazení do péče a léčby. Zjednodušeně řečeno – hovoříme o nákladných lécích, kdy se cena jedné jejich dávky pohybuje v řádech desítek tisíc. Lék se aplikuje do oka v případech, kdy už opravdu hrozí oslepnutí. Například u pacientů, kteří mají komplikace s cukrovkou nebo s postižením očních cév a podobně. Ten lék může zabránit a ve většině případů i zabrání ztrátě zraku. Do této doby ji většinou poskytovaly hlavně velké fakultní nemocnice. Díky osobě pana docenta Leštáka a díky odborné garanci tohoto pracoviště to pojišťovny nasmlouvaly i nám. Jsme samozřejmě velmi rádi, že ji můžeme nabídnout. Je namístě zdůraznit, že tato léčba je skutečně pro vybranou skupinu pacientů s konkrétní diagnózou a vždy to musí být odborně zhodnoceno a musí být splněny všechny odborné podmínky. Procento pacientů, kteří tuto léčbu potřebují a kterým může pomoci, zase není tak malé a určitě uvítají, že čekací doba na tuto léčbu se nebude pohybovat v řádech měsíců. My jsme ji schopni poskytnout dřív.
A teď to, co chystáme. O dalším rozšiřování ambulantních služeb (např. dětské fyzioterapii) jsem se již zmínila. Na Poliklinice Hůrka jsme otevřeli moderní gastroenterologické pracoviště poskytující ambulantní gastroenterologickou péči, ultrazvukové vyšetření i endoskopická vyšetření žaludku a střev. Momentálně budou na poliklinice trochu ztížené podmínky. V jedné polovině části B stavíme centrum jednodenní gynekologie. Chtěli bychom ho otevřít někdy v průběhu léta. Bude součástí Europe IVF International, které také patří do skupiny Innova Healthcare, a.s. To znamená, že pacientka přijde, podstoupí výkon, odpočine si na dospávacím lůžku a odchází. A co říci na závěr? Pacient pro nás vždycky bude na prvním místě.

Eva Černá