Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Preventivní a vzdělávací programy Chytrá škola

V letošním školním roce se FZŠ prof. Otokara Chlupa podařilo získat grant z Nadace O2 Chytrá škola, který má za cíl seznámit žáky, jejich rodiče i pedagogy, jak správně čelit kyberšikaně, jak se chovat co nejbezpečněji na internetu, či jak se nenechat digitálním světem pohltit. Na realizaci všech aktivit spojených s grantem spolupracujeme se společností Jules a Jim. Začali jsme již v říjnu besedou pro rodiče, ale po uzavření škol jsme aktivity museli přerušit. Protože se situace nezlepšila a žáci byli i v lednu a únoru na distanční výuce, od března realizujeme programy pro děti i pedagogy on-line.
Lektoři připravili pro žáky od 4. do 9. ročníku velice zajímavý interaktivní program. Hodně prostoru věnovali aktuálně velmi důležitému tématu tzv. „digitálnímu wellbeingu“, tedy udržení psychické pohody při pohybu v digitálním prostředí. Žáci zjistili, že svět internetu a sociálních sítí není černobílý a že to, co jim v jednu chvíli přináší uspokojení, může celkem záhy přinášet i velké nepohodlí.
Dva workshopy (Ne)bezpečně na síti měli příležitost absolvovat i pedagogové naší školy. Díky lektorkám Agátě Hrdličkové a Veronice Kynclové z Jules a Jim se zamýšleli nad rizikovým chováním na Instagramu či Facebooku nebo nad tím, jaká je role dospělých vůči dětem v on-line prostředí. Také oni se věnovali tématu „digitálního wellbeingu“ nebo kyberšikaně učitelů.

Kristýna Krečová