Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Začátek roku se od konce toho minulého příliš nelišil

První čtvrtletí letošního roku postupně navázalo na rok předchozí. Jednotka od února opět držela čtyřiadvacetihodinové služby na zbrojnici v počtu 1+3 podle plánu od HZS hl. m. Prahy. Během služeb i mimo ně probíhala pravidelná odborná příprava členů a údržba svěřené techniky. Jednotka vyjela v prvním čtvrtletí roku ke čtrnácti mimořádným událostem. Jednalo se o padlé stromy přes komunikaci, dopravní nehody, kde jsme prováděli zajištění bezprostředně po dopravní nehodě, požáry porostů, otevření bytu a jeden planý poplach. Na druhé čtvrtletí roku, pokud situace dovolí, plánujeme společné výcviky s okolními JSDH A HZS hl. m. Prahy a jedno námětové cvičení. Tímto děkuji všem členům za obětavou práci a vynaložení svého volného času, kterého nebylo zrovna málo a vedení MČ Praha 13 za podporu a poskytnutí ochranných pomůcek. Všem přeji pevné zdraví!

Filip Jordák, velitel JSDH Praha13 - Třebonice