Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do mateřských škol

V květnu bude probíhat zápis do mateřských škol. Školským obvodem pro všechny mateřské školy MČ Praha 13 je celé území městské části. Z toho vyplývá, že všechny mateřské školy MČ Praha 13 jsou spádové.
Povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání mají zákonní zástupci, jejichž dítě do začátku školního roku dovrší 5 let.
Termín odevzdání vyplněných přihlášek pro přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022, potřebné formuláře a veškeré další informace najdete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol a také na stránkách https://skolyprahy13.cz/materske-skoly-zapis-2021-22/.

Jan Šafir, vedoucí odboru školství