Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Květnová křížovka

V květnovém vydání se společně vydáme do přírodního parku Vidoule. Původní název Vidoule byl Vidova hora. Nejvyšší vrchol dosahuje 371 m n. m. a po cestě na něj můžete narazit na spoustu zajímavých míst a výhledů. Například na protiletecký bunkr, dětská hřiště nebo třeba na ...TAJENKA. Až do roku 1948 byly obývány pražskou chudinou. Procházku můžete spojit s vedlejším parkem Cibulkou nebo Motolským parkem. Oba parky jsou též velice pěkné a zajímavé.

Dubnová tajenka:

VYTVÁŘÍ VELMI ROZSÁHLÉ ÚZEMÍ

Výherci:

Eva Vandová, Hůrka; Hana Štěpánová, Stodůlky; Eva Nováková, Praha 13

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. května na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová