Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

S Erasmem ve Španělsku

Žáci ZŠ Klausova se v letošním školním roce zúčastnili již druhého výjezdu do zahraničí v rámci projektu EU Erasmus+ s názvem Learning for my Future. Tentokrát jsme se vydali do Španělska do městečka Vilaboa v Galicii. Téma této výměny bylo learning by doing, a tak žáci získávali poznatky a dovednosti cestou praktických činností a různých exkurzí. Seznámili jsme se s místními tradicemi a kulturou a také s překrásnou přírodou včetně Atlantského oceánu a místních pěstíren mušlí. Pobyt v rodinách, ve škole i mimo školu nám přinesl nejen mnoho zážitků a poznání, ale též nám pomohl rozvíjet znalosti anglického a španělského jazyka. Těšíme se na další spolupráci s partnerskými školami.

Anna Šúry