Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Velikonoce nanečisto

Naši školu FZŠ Trávníčkova navštívila ve dnech 3. – 6. dubna skupina pedagogů ze 4 evropských zemí – Švédska, Řecka, Francie a Portugalska. Cílem této mezinárodní spolupráce byla výměna zkušeností s žáky s odlišným mateřským jazykem a navázání kontaktů pro další spolupráci mezi školami. Kromě náslechů, společné tandemové výuky a workshopu se zahraniční lektoři podíleli i na akci Velikonoce nanečisto.

 Jak již název napovídá, účastníci této akce se seznámili nejen s českými velikonočními tradicemi, ale i s tradicemi ze zemí našich zahraničních učitelů, které sami odprezentovali. Velikonoční tradice si děti mohly vyzkoušet na šesti stanovištích a v průběhu celé akce mohli zhlédnout vystoupení skupiny Mirabel s pásmem lidových písní a tanců s velikonoční tematikou.

Po splnění všech úkolů na děti čekala sladká odměna v podobě mazance a velikonočního beránka. Děti si také odnesly vlastnoručně upletenou pomlázku, kraslici, velikonoční košík, znalost velikonočních koled a spoustu dalších zážitků. Celá akce probíhala v rámci Evropského projektu Výzvy 58 O krok dál… CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/ 0002070, který je spolufinancován Evropskou unií.

H. Bujáčková, L. Melicharová, M. Jurczygová