Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

schválila

poskytnutí dotace pro SK Motorlet Praha, spolek, ve výši 50 000 Kč a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

souhlasila

s přijetím finančního daru od Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota – ve výši 310 000 Kč do rozpočtu odboru živ. prostředí na záměr Obnova parkové úpravy od Krtně k Chabům

schválila

přijetí finančního daru ve výši 100 000 Kč od firmy AGRIWELL, s.r.o., na náklady spojené se stravováním ve školní jídelně předškolních dětí z Ukrajiny

vzala na vědomí

protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem Záruční péče o zeleň nad OC Lužiny

a schválila

smlouvu o dílo s firmou Pechoč zahradníci, s.r.o., Neumannova 1476/7, Praha 5

vzala na vědomí

protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Komplexní péče o zeleň v lokalitě Prameniště a údolí Motolského potoka, Praha 13

a schválila

smlouvu o dílo s firmou Česká zahrada, s.r.o., Slavníkova 2357/13, Praha 5

vzala na vědomí

protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Záruční péče o revitalizovanou část Krteňské cesty, Praha 13

a schválila

smlouvu o dílo s firmou Pechoč zahradníci, s.r.o., Neumannova 1476/7, Praha 5

vzala na vědomí

protokoly z jednání hodnotící komise vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem Dodávka a montáž LED svítidel, úspora energie – ZŠ Janského, Praha 13 a ZŠ Bronzová, Praha 13

a schválila

výběr dodavatele společnost Dream-Tec, s.r.o., pro část 1 – ZŠ Janského a pro část 2 – ZŠ Bronzová, jelikož předložil jako jediný nabídku a současně prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a smlouvy o dílo dle nabídky vybraného dodavatele Dream-Tec, s.r.o.

schválila

uzavření smlouvy o spolupráci na zajištění konání trhů MČ Praha 13 mezi městskou částí Praha 13 a Václavem Třasákem

schválila

návrh smlouvy o podílení se na rozšíření kapacity školských zařízení mezi společností Trigema Stodůlky, a.s., Trigema Development, s.r.o., a městskou částí Praha 13

schválila

poskytnutí dotací na rozvoj sportu v celkové výši 45 000 Kč: pro paní Mariku Šeborovou ve výši 15 000 Kč pro paní Lucii Polákovou ve výši 30 000 Kč a návrhy smluv o poskytnutí dotace

schválila

smlouvu o provádění úklidových prací v rámci celoročního úklidu komunikací přináležejících k budově radnice MČ Praha 13, a to s firmou Roman Studénka, Liběšická 1721/14, Praha 5

Zpracovala Helena Šlitrová