Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Čtenářská soutěž na květen

Křížovka pro děti:

Ve středu 24. května se slaví ...TAJENKA. Náš Centrální park určitě patří mezi ty nejhezčí v Praze. ☺


Správná odpověď z dubna:

Křížovka – MEZINÁRODNÍ DEN ZEMĚ

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají

v hodnotě 510 Kč – Kateřina Vepřková, Nové Butovice
v hodnotě 340 Kč – Jana Koláčková, Hůrka

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:

Danielka Bartošová, Lužiny
Filip Klíč, Lužiny
Sophinka Redpathová, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:

Jana Cupalová, Lužiny
Petra Michalíčková , Luka
Ivana Houdková, Praha 5

Soutěžní otázky na květen:

  1. Kdy se bude konat II. Velká květnová Voříškiáda?
  2. Odkud kam vedla „letenská lanovka“?
  3. Jak se jmenuje akce, která se bude pořádat v Centrálním parku v sobotu 10. června?

Správné odpovědi na dubnové otázky:

  1. Jedno z nejstarších evropských regionálních muzeí v přírodě najdete v Přerově nad Labem.
  2. V Praze agendu řidičských průkazů zajišťuje výhradně Magistrát hl. m. Prahy.
  3. 25. ročník Emilovy jízdy se konal v sobotu 15. dubna.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získávají:

Lenka Dušková, Lužiny; Hana Smíšková, Hůrka

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. května na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová