Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Klíček triumfoval

Pěvecký sbor Klíček při FZŠ Mezi Školami získal v sobotu 1. dubna na krajské přehlídce školních pěveckých sborů zlaté pásmo s postupem do celostátního kola na Moravě v Holešově. Byla to obrovská radost i zadostiučinění za tvrdou přípravu. Každý rok přibývá mnoho malých zpěváčků z nejnižších tříd, kteří se musí všechno postupně naučit od těch starších a velcí zpěváci odcházejí. Je to nekonečná práce. Ale radost na jejím konci za to stojí. Sbor bude brzy slavit čtvrtstoletí své existence a za tu dobu jím prošly stovky dětí, zažehl se nejeden muzikantský plamínek a naplňuje se i život jeho sbormistryně, která mu věnuje velkou část svého volného času.

Alena Panochová - sbormistryně