Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Malebnými místy po šestém pražském obvodu

Tentokráte se vydáte autobusem číslo 160 nebo 355 od metra Dejvická na zastávku Lysolaje, odkud sejděte uličkou naproti zastávce k turistickému ukazateli. Prohlédněte si okolí, jež je příjemně upravené. Převládá zeleň a vodní plocha. Uvidíte zde několik soch z pískovce, které vznikly v roce 2016 na třetím ročníku lysolajského sochařského sympozia. Kolem sochy Vládce moří dojdete k zázračné studánce v Houslích, ze které se můžete napít, k čemuž vám zde poslouží i hrnečky. Vezměte si s sebou vodu také na cestu. Za studánkou stojí klasicistní kaple Panny Marie z roku 1863. Po modré značce projdete přírodní památkou Housle. Přírodní památkou byly vyhlášeny v roce 1982. Důvodem byla především snaha zachovat významný geomorfologický útvar a zároveň útočiště pro řadu živočišných druhů zejména hmyzu.

Nacházelo se zde největší naleziště chráněné třešně křovité na území Prahy. V současnosti zde přežívá několik posledních exemplářů na okraji lesa. Cestou si můžete přečíst zajímavé informace z tabulí. Posléze jděte okrajem pole, přejděte silnici, až dojdete mezi poli k turistickému ukazateli. Odtud pokračujte po zelené do Horoměřic až k dalšímu ukazateli u hlavní silnice Velvarská, kde opustíte zelenou a odbočíte doleva. Dojdete k rybníčku, u kterého je budova zámečku. Je to jednopatrová budova s vížkou na střeše, zachovanou kaplí a freskovou výzdobou. Před rybníčkem jděte ulicí K Rybníku. Téměř na jejím konci u starého domu čp. 27 roste památný dub letní, o kterém stojí vedle vrat informační cedule. Na domě je pamětní deska o botanikovi Benediktu Roezlovi, který se zde narodil. Projděte cestičkou kolem domu a dál pokračujte kolem rybníku po pravé ruce, až dojdete k silnici. Zde se dejte dolů podél autoservisu Škoda k přechodu, přejděte na druhou stranu a vlevo míříte k autobusové zastávce V Lipách. Za ní jděte po schodech dolů a kolem dalšího rybníčku až na konec ulice U Studánky. Na jejím konci odbočte doleva do kopce po červené a další ulicí Konzumní pokračujte po červené až na rozcestí sv. Juliána s odpočívadlem a křížkem. Nelekněte se, nad hlavou vám budou neustále a nízko létat letadla z Ruzyně. Do roku 1868 zde stávala socha křesťanské panny, která mečem probodává draka. Ze sochy se dochovala jen hlava, která je dnes umístěná ve sbírkách Středočeského muzea v Roztokách. Jméno Juliána místo získalo podle legendy, která praví, že je zde pochována Juliána - dcera okořského hradního pána rytíře Sukoráda s mlynářským synem Vnislavem. Oba milenci zde byli na útěku dostiženi a pro nerovnou lásku rytířem Sukorádem zabiti. Od té doby se traduje, že slib lásky zde učiněný má platnost přísahy. Pokračujte vlevo po cyklostezce A 167 na kraj Nebušic k odpočívadlu a informační tabuli o naučné stezce Les Hlásek, po níž se doleva vydáte. Jděte krajem pole s božími muky a dál okrajem lesa až na rozcestí, kde se dáte ostře vpravo dolů po červené.

Dojdete ke hřbitovu, kde pokračujte vlevo po žluté. Po ní půjdete lesem, posléze krásnými místy podél Nebušického potoka. Vyjdete u restaurace Jenerálka. Za ní pokračujte po červené až k bývalé usedlosti, později hostinci a dnes ruině Zlatnice přes zahrádkářskou osadu Zlatnice. V letech 1660-90 patřila zlatníkovi G. Geltnehauerovi. Proto název Zlatnice. Později vlastnili Zlatnici M. Milde a A. Mildová, původem ze Sudet. Zpočátku zde založili malé hospodářství. Protože ale Mildeho začali navštěvovat němečtí studenti, kteří ho znali z původního bydliště, nejprve jim donášeli pivo z nedaleké české hospody a poté sami zřídili ve své usedlosti hostinec. Ten se stal v poslední čtvrtině 19. století proslulým oblíbeným místem pražských německojazyčných studentů. Roku 1921 Mildeho dědicové prodali usedlost českému staviteli.

V roce 1964 byla usedlost zapsána jako kulturní památka, v roce 2013 z ní byla tato ochrana sňata. Podle usedlosti je pojmenováno i chráněné území, přírodní památka Zlatnice. Skalnatý ostroh se zbytky lesostepi a s vřesovištěm. Dojdete k turistickému ukazateli, od kterého pokračujte doprava po zelené směr Hanspaulka. Zelená končí v Dejvicích na křižovatce s restaurací Na Hanspaulce u turistického ukazatele na sloupu veřejného osvětlení. Přejděte přechod a hned vpravo se dejte dál vlevo dolů ulicí Na Hanspaulce k hlavnímu vchodu areálu Sokola. Vstupte do areálu a jděte za fotbalové hřiště, kde roste památný dub letní. Od Sokola pokračujte dolů na jeho roh a zde vlevo kolem sportovního nářadí v parku. Za ním se vydejte nahoru ke schodům, které vedou k zámečku Hanspaulka. Pozdně barokní zámeček získal své jméno podle Hanse Paula Hippmanna, císařského rady, který jej nechal postavit po roce 1733. Současná podoba pochází z období po roce 1745. Po smrti H. P. Hippmanna zámeček často měnil majitele. Od roku 1922 jej vlastnilo město, které zde zřídilo Archeologické muzeum. Od roku 2013 zde sídlí Institut Václava Klause. Za ním jděte doprava do ulice Feltrovská, po levé straně je budova švýcarského velvyslanectví. Na konci ulice odbočte doprava a jděte parkem po červené až dojdete k restauraci Na Staré faře nebo také na autobusovou zastávku U Matěje. Zde dnešní, asi sedmnáctikilometrový, výlet končí. Zdrávi došli!

KČT, odbor Praha – Karlov,
oddíl TurBan, Marta Kravčíková