Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Speciální akce na neukázněné majitele psů

Stejně jako v loňském roce zahájíme od poloviny měsíce dubna pravidelné kontroly „pejskařů“. Vzhledem k tomu, že se loňská praxe osvědčila, budou jejich kontrolou pověřeni zejména naši územně odpovědní strážníci - okrskáři, kteří vykonávají hlídkovou činnost na svých okrscích pěším způsobem. Nad rámec průběžných kontrol provádíme na svěřeném teritoriu i speciální „AKCE PSI“. Tyto zvláštní akce jsou realizovány nejméně jedenkrát v kalendářním měsíci a jsou cíleny vyloženě na majitele psů, kteří bezohledným chováním znečišťují veřejné prostranství. Pokud jsou při naší činnosti zjištěny konkrétní přestupky, projednáme věc s pachatelem přímo na místě, případně zjištěné podezření předáme příslušnému správnímu orgánu k dalšímu opatření.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP