Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Velikonoční pohádka ze zahrádky

Herci z divadla Kapsa připravili čtyři divadelní představení pro děti z našich mateřských a základních škol. Odehrála se v úterý 4. a ve středu 5. dubna ve Spolkovém domě a v rámci ekologické výchovy je pořádal odbor životního prostředí. Z rozpočtu odboru jsou takováto představení hrazená již od roku 1997. Hlavním smyslem představení je ekologická osvěta, která je díky své zábavné formě zajímavá i pro nejmenší děti. Představení zahájila místostarostka Marcela Plesníková, která také vyhlásila výtvarnou soutěž pro děti. Nejlepší malíři a kreslíři dostanou drobnou odměnu v podobě výtvarných potřeb.

Eva Beránková