Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Výlet na Pražský hrad

V druhé polovině března jsme s žáky 5. tříd navštívili Pražský hrad. Děti měly možnost si prohlédnout všechna nádvoří, katedrálu sv. Víta, baziliku sv. Jiří, Vladislavský sál a Zlatou uličku zakončenou Daliborkou. Dověděly se řadu zajímavostí z dávné minulosti, například že dlužníci zavření v hladomorně museli být živeni svými věřiteli, aby nebyla zatížena královská pokladna. Poutavé bylo i povídání o historii Vladislavského sálu, kde se rytíři ve zbroji utkávali v zápasech na koních. Paní průvodkyně si také děti vyzkoušela a uznala, že některé vědí o české historii opravdu hodně.

Michal Mareš, ZŠ s RVJ Bronzová