Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hlasování do přenosné volební schránky

Také ve volbách do Evropského parlamentu je možné hlasovat do přenosné volební schránky. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. 

Pro podání žádosti není předepsaný formulář. Volič ji může formulovat písemně na e-mail HerychovaP@praha13.cz, telefonicky na tel. 235 011 314 nebo osobně ve 3. patře, kancelář č. 427, paní Pavla Herychová. Žádost lze rovněž zaslat do datové schránky úřadu - zv6bsur. Pokud se na nás obrátíte písemně, nezapomeňte na sebe uvést i telefonní kontakt. 

Ozvěte se nám co nejdříve, abychom mohli vaši žádost zpracovat a předat okrskové volební komisi, ke které podle místa svého bydliště patříte. 

Pokud se pro tuto možnost rozhodnete až ve dnech voleb, kontaktujte přímo svoji okrskovou volební komisi – telefonní kontakty budou zveřejněny na webových stránkách úřadu. 

Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-správního